Category Archives: Moro

Samling i bånn

Me skriv september 2023, og eg har vel etterkvart teke til å innsjå at eit generasjonsskifte har funne stad. Sjølvsagt ikkje heilt umerkeleg, ein merkar jo at folk går bort, men likevel så snikande og umerkeleg at livet på merkeleg vis fortset som om ingenting har hendt.

Eg har gått i frå å vera ein av dei som traskar mellom dei vaksne, observerer rutinar, usagde reglar og lukter, til å gå i front, og vera ein av dei som, etter beste evne, forsøker å vidareformidla det eg obseverte i min barndom, for det som kjennest som kun kort tid sidan.

Det er fint å vera ein del av tida. At oldebarn kan leika på same grasflekken i haustsola som oldeforeldra. At folk og fe kan traska langs dei same rutene som ein har gjort i generasjonar. Forbi dei same steinane. Over dei same myrene. Opp, eller ned “Vonde veien”.

Sjølv om folka ikkje er dei same lengre, så er det godt å kunne kjenne på at ein vidareformidlar dette gamle. “Slekt skal følge slekters gang”, heiter det når me går rundt juletreet. Den klangen gjev gjenlyd heile året når ein er så heldig å leva livet sitt i randsona mellom menneske og andre dyr. I natur. I årstidene. I tida.

Eg er glad i dette livet. Eg er glad eg kan trekke den raude tråden attende….i tida. Sjå kor han snirklar seg framover, med nokre snurrar ut i periferien, for deretter å koma attende til det trygge. For uansett korleis ein vrir og vender på det…snipp, snapp, snute….med eitt er tida ute. Men tråden fortset. Voneleg.

Morsgarden
Gravatn

Juletremafiaen på tokt

Snart jul. Tusenvis av juletre vert importert frå Danmark, Estland og andre stader der ein tener til livets opphald med å supplere toppen av pyramiden med ting og tang som kan gjere livet enklare eller meir glamorøst.

Det passa difor perfekt for juletremafiaen på Tjensvoll at Bodil/Sven tok turen innom vår langstrakte kyst for ein førhjulsvisitt. Fotefara kan ein følgje frå rotvelt til rotvelt, via trampolinar klistra i husveggar til tak som ligg tippa på hovudet i ein heller unaturleg positur.

Tilfeldighetane ville ha det til at underteikna juletremafiast tok bussen til arbeid i dag, og i skogbrynet nedanom NRK Rogaland sine lokale på Ullandhaug låg eit fåretre og sleikte sine sår etter ein litt for heftig runddans med Bodil/Sven i går kveld. Men toppen såg fin ut…

Nokre timar seinare hadde eg og min kløktige medsammensvorne samla saman utstyret for eit nattleg tokt i jakta på juletre anno 2013, for her låg moglegheitane godt til rette for heilt naturleg gjenbruk!

Planen gjekk glattare enn Rogalendingar ned Gravassryggen på sumardekk! Fluktbilen vart parket på ein mørk, avsidesliggjande skogsveg, hovudlykt dobbelsjekka og kappeverktøyet plassert lett tilgjengeleg i lomma. Planen vart iverksett.

Kun kort tid etterpå var toppen på nedfallsfåra, årets potensielle juletre, avsagd i passande lengd. No gjenstod berre ein siste kvalitetssjekk før byttet var klart for heimtransport.

Det var då ting byrja å skurre i planen.

Juletremafiast X var ved nærare ettersyn langt i frå nøgd med bytets estetiske utforming. Her hadde Bodil/Sven vore litt for hardhendt, og etterlete seg vårt utpekte mål i ein letare forfallen tilstand. Bytet vart kassert og juletremafiastane trekte seg attende i dei same fotefara dei nett hadde lage i nysnøen. Ikkje eingong ein ninja kunne forsvunne meir umerka!

Juletremafiaen tapte slaget i kveld, men jakta er endå ikkje over. Det er fortsatt tre lys att å tenne på lysestaken. Enno er det tid…

Klare til tokt


1 2 3 19