Tagged in: dagbladet

Media meiner…

Jarle Andhøy har igjen sett kursen mot sør. Polarrådgjevar i det Kongelege Norske Utanriksdepartementet, Karsten Klepsvik, likar ikkje dette i det heile tatt.

NRK sin reportar i innslaget i artikkelen over, uttalar følgjande;

“Norske myndigheter står moralsk ansvarlig for denne turen…”

I ei anna aktuell sak har Ola Borten Moe motteke den uheldige tittelen “årets etikkversting” av Fremtiden i våre hender. Tittelen delte han med Statoil.

Dagbladet sin journalist siterer her Borten Moe på slik;

“Jeg påstår ikke at jeg har bedre etikk eller moral enn noen andre.”

Dette er altså det media meiner.

Utan at det er ein naturleg samanheng mellom desse to sakene, er det jo ei fiffig vinkling å sjå desse sakene opp mot kvarandre.

På den eine sida har ein UD som på vegne av den norske stat heiser det moralske flagget til topps straks den “lause kanonen” Andhøy legg ut på tokt utan deira godkjenning.

På den andre sida har ein så Borten Moe, også ein representant for den norske stat, som surmular når nokon kallar ei spade for ei spade og set fokus på at han kan hende er ein tanke ute å køyra med tanke på det moralske og etiske ansvaret han måtte ha ovanfor seinare generasjonar.

Hadde det endå vore denne type "canning" det var snakk om....

Eg meiner at Njål Kolbeinstveit seier nokre kloke ord i sin kommentar i Stavanger Aftenblad 15 januar i år. Vel verdt å lesa også for Borten Moe…om han har tid då. For det er klart at når “The Yes Man” dreg ein “Moe” på andre sida av dammen, så er det klart ein kan verte litt handlingslamma av eit slikt smigrande trekk.

Her tener Dagbladet pengar på Fritzl

Dagbladet gjer det altså igjen. Nok ei billeg, lite sjølvkritisk overskrift tonar i mot meg, og det er ikkje ein gong gått ei veke sidan sist. Herrane Lofstad og Norum Monsen ser ut til å ha fått fritt spelerom med tanke på overskrifter. Denne gongen har dei teke tak i eit aspekt av Fritzl-saka i Austerrike.Christine R.

Biletet til høgre viser ei faksimile frå Dagbladet si framside på nett i dag 16.03.2009. Med krigsoverskrifter vert det tydeleg sett med kritiske blikk på det at ein slektning kjører ei kynisk linje og tener seg nokre ekstra pengar på sin svogers forferdelege handlingar.

Eg spør meg sjølv; kven er Dagbladet som kritiserer ein privatperson for å krevje pengar av media for å uttale seg? Kan det vere at Dagbladet ikkje har fått tilgang til rettssalen der saka går, og difor må gripa etter dei halmstråa dei kan finna for at nettopp Dagbladet kan skvisa nokre kroner til på avissal på denne grufulle saka?

I sjølve artikkelen er i alle fall overskrifta flytta ned til ingressplass, og slik eg ser det er jo heile poenget med overskrifta på framsida nettopp å gjere den artikkelen meir interessant enn det han er. For strengt tatt så kunne vel mellom anna Dagbladet ha vorte anklaga for nett det same!