TBN

Twitter Broadcasting Network kunne det mest ha vore kalla. I kveld styrta/krasjlanda eit fly i Hudsonelva i New York. Dagbladet har sjølvsagt teke tak i saka. Morgondagens avisar kjem vel til å ha eit fly på framsida vil eg tru.

Men som også andre har fått med seg (jf. kommentarar under artikkelen eg har lenka til over her), så er kanskje ikkje Dagbladet og andre tradisjonelle nyhendeformidlarar lenger det som er fyrste og beste stoppestad for folk med litt over middels teft for det BBC kallar breaking news.

Sidan eg starta å skrive dette innlegget har det dukka opp 329 nye “kvitter” på Twitter …retting: 345, som omhandlar flykrasjet. Siste oppdatering: 365.

Og det fyrste biletet dukka og opp på Twitter då Janis Krums la ut eit bilete som no vert bombadert med treff frå heile verda, og følgeleg har litt problem med å verte lasta inn i min nettlesar her. Andre har heldigvis teke seg bryet med å leggja det på ei anna datamaskin.

Slik såg nettlesaren min ut etter å ha gjort eit søk der. Og no er det kome 603 oppdateringar sidan då…som vel er ein 5-10 minutt sidan. Snakk om brennheite oppdateringar…
Twitter Broadcasting Network

1 Comment on "TBN"

  • Det er veldig interessant å se hvordan nye medier optimaliserer formidlingen. Under Afghanistan-krigen var det blogging som var det store, og nå er det i ferd med å bli Twitter. Det at mange twitrer om det samme, er bra, for da når det ut til flere (folk har ikke de samme “followers”).

    Jeg opplevde forresten noe rart i jula. Jeg så på paven i Peterskirken, og så hvordan han ble angrepet av en tilskuer under utmarsjen. Det gikk så fort at kommentatoren på NRK ikke fikk det med seg, men både jeg og mamma så det som skjedde. Før jeg la meg, tok jeg fram iPhonen, søkte på Twitter etter “Pope attack” og så at en spansktalende person hadde skrevet om dette på Twitter: http://twitter.com/jaymartinez/status/1077226683. Jeg sendte ham en reply, og han tilbake, og jeg fikk hans tanker om saken: Hvis pavens sikkerhetsvakter hadde kommet fra hans hjemland, ville nok Paven blitt angrepet og ikke stoppet av lynkjappe sikkerhetsvakter.

    Jeg synes det er morsomt å bruke Twitter når en ikke bare får nyheter med en gang, men også kan finne ut mer om det og høre andres tanker og assosiasjoner nokså umiddelbart. Jeg innser mer og mer hvor genialt Twitter egentlig er!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *