Monthly Archives: August 2011

LBA2 – Klassikar frå spelarkivet

Verdas mest fantasiske spel må vera Little Big Adventure 2! I ei fantastisk fin verd, spelar du helten, Twinsen, i hans kamp mot FunFrock. LBA2 var for meg noko heilt nytt og revolusjonerande då det kom ut. Spelet blandar litt genrar, men dette gjer det på ein god måte. Det er fyllt av action, men samstundes krevst det at ein tidvis er roleg og gjer lure val.

Gleda var stor då eg etter time på time med innsats, omsider runda dette flotte spelet.

Colonization – klassikar frå spelarkivet

Ein dag i 1994 kom eg over ein artikkel i Stavanger Aftenblad om eit nytt spel. Med eit stort bilete av motivet på spelboksen, vart interessa fanga med ein gong. Eg hugsar at eg gjenskapte biletet på eiga hand i eit eller anna teikneprogram då, piksel for piksel. Det har kome ein ny utgåve i ettertid, men originalen er like spanande å spela den dag i dag. Colonization er for min del på ein delt fyrsteplass i strategigenren, saman med Settlers.

Normality – klassikar frå spelarkivet

Nok ein durabelig god klassikar her altså. Normality is the name of the game. I god gamal adventurestil styrer du handlingane til Kent Knutson rundt omkring i Neutropolis. Her er det om å gjera å leita etter likesinna ikkje-zombiar i ei verd som har vorte for forutsigbar.

Eit uhorveleg stort tal med timar vart lagd ned i å runda denne juvelen av eit spel, og det slår meg no, at det engelske ordforrådet midt nok har hatt godt av det.

Studielån

Er dette noko av grunnen til at eg er så sugen på å sletta mitt eige studielån så fort som mogleg? Det kan vel hende. Men korleis står det eigentleg til med studiesituasjonen i Noreg? Vel har vi gratis utdanning, men så vidt eg veit, er det ikkje gratis å bu der ein tek utdanningane…i alle fall ikkje om ein skal halda seg i storbyane rundt om i Noreg. I desse statsgjeldtider (Hellas/USA)…kor mykje studiegjeld har eigentleg norske studentar å betala ned dei neste 40-50 åra? Og vil vi ha arbeidsplassar nok til desse?