Tagged in: Moro

Når seriøse nyhende vert artige

I dag tikka det inn to nyhende i RSS-lesaren min som fekk meg til å dra litt på smilebandet;

Motstridande nyhende

Når det er sagt, så er sjølvsagt sakene i seg sjølv ganske alvorlege. At Himalaya opplever dramatiske skiftingar i årevisse naturhendingar som dei har basert liva sine på gjev sjølvsagt dramatiske utfordringar. At det industrialiserte og til samanlikning godt førebudde Noreg slit med flom vert med eit ikkje så alvorleg…i alle fall ikkje i det store perspektivet.

Frå Japansk til Ånds

Eg vil vel anta at eg no bryt kraftig med alt som heiter opphavsrettar på Facebook. Sansynlegvis vil dei saksøka meg opp og ned alle jordas breidde og lengdegrader. Men det får så vera, for sjeldan har eg vore ute for liknande dialog på Fjesboka.

Det skal vel godt gjerast i utgangspunktet å koma inn på “Tre brødre som ikke er brødre” sitt “Åndsespråk“, men når ein tenkjer etter så er vel ikkje vegen frå Japansk til nettopp Åndsespråk lang…eller? Tja. Sanneleg om eg veit.

I alle fall gjorde mine to gode vener Jan Tore og Magnus (feat. Silje og Anni) kunstykket ut i frå biletet under i haust:

Eg trur ein skal leite lenge etter intellektuell dialog som så til dei grader bringjer fra smilet og på sett og vis appellerer til all mulige slags samfunnsgrupper. I tillegg til det som stort sett står på Japansk, kunne ein på plakaten også lese: “You have ten times more fun. Enjoy using the voice guidance, PDA!”. Samtalen gjekk så føre seg som følgjer;

Jan Tore
at 7:28am on November 9th, 2007
etter litt undersøking, fann vi ut at PDAen kun gav oss 7 gongar så mykje gøy, så vi saksøkte gjengen og vart søkkrike.

Magnus
at 7:36am on November 9th, 2007
For pengene skal vi kjøpe masse PDA’er, 7 ganger så moro er fremdeles mye moro for pengene

Jan Tore
at 7:39am on November 9th, 2007
med den der 7-dobla moro-dingsen, so kanskje det kan bli gøy med tannlegebesøk også?

Magnus
at 7:43am on November 9th, 2007
Tenk deg en tur ut på byen med detta utstyret. Kan nesten ikke vente jeg.

Jan Tore
at 7:45am on November 9th, 2007
vi kjem til å bli alkoholikarar heile gjengen med den dingsen.. :S

Magnus
at 8:18am on November 9th, 2007
Etter et slikt syretrip-substitutt kan vi ikke havne andre steder enn på kjøret

Jan Tore
at 2:27am on November 10th, 2007
ai-ai-ai-ai-ai!

Magnus
at 4:37am on November 10th, 2007
Det var synd det med PDA’en, hadde gledet meg til den, MEN MEN….

Jan Tore
at 4:40am on November 10th, 2007
vi gjorde en undersøkelse, der vi byttet ut PDAene med grønnsaker…

Magnus
at 4:41am on November 10th, 2007
Skal hilse og si det var mye groennsaker her

Jan Tore
at 4:43am on November 10th, 2007
Jeg vil ha Odd Nordstoga på kassett!

Anni
at 4:45am on November 10th, 2007
Eg blir lika gla kver gong eg faar notifications, aassaa e da berre daake saa fjase!!!

Silje
at 4:47am on November 10th, 2007
i aa!

Magnus
at 4:50am on November 10th, 2007
Tydelig at Anni benytter seg av skarpe semidiftonger når hun skriver “aassaa”, klassisk eksempel på åndsespråket, der vokallengden øker, og det vi står igjen med er kun en klassisk palataliseringgrunnform.

Jan Tore
at 4:54am on November 10th, 2007
G-en får en APPLIKASJON. Den blir guttural, og blir formet langt bak i halsen.

Magnus
at 5:05am on November 10th, 2007
Jeg mener at g’er med applikasjoner burde få større plass i de store etermediene som tv, radio og alskens annen lettbent og lettfordøyelig underholdning. Det gjelder selvfølgelig også i NRK. Målet er at folk skal gå rundt å si: Skal hilse å si at det er mye gutterale g’er her i år.

Jan Tore
at 5:10am on November 10th, 2007
På denne måten kan vi gjennom etermediene sympatisere med ånsene, ved at vi tar opp elementer i deres talemåte og benytter den kjærlig, støtt og stadig. Det kan dog bli vanskelig å uttrykke seg, og samtidig bli tatt seriøst, men dette aberet overskygges av den massive gleden av å bruke den applikerte g’en.

Magnus
at 5:22am on November 10th, 2007
Åndsespråk er kanskje det eneste språket som klarer å uttale glottale laterale approksimanter som for oss vanlige dødelige vurderes som umulige artikulasjoner. Det er klart vi har mye å lære av dette språket som særlig i indre nordtrøndelig stort sett blir brukt av allle innbyggerne.

Dette framstår jo også som eit perfekt eksempel på at det til tross for det ein del lærarar, foreldre og andre måtte tykkje, så kan ein lære ein heil del av ulike fora på Interenettet. Takk til Magnus og Jan Tore for flotte eksempel!

Ny duppeditt!

Eg har fått meg eit nytt leiketøy. Litt retro kanskje, men eg er jo inne i ein periode der eg fornektar ein del nymotens teknologi som til dømes mobiltelefonar, så eg anser meg sjølv som unnskyldt.

“Dingsen” eg har fått meg er ein Dymo LabelMarker. Den har som einaste formål i livet å forsyna meg med kule striper med tekst som eg kan klistra overalt der eg måtte ynskje.