Tagged in: lån

Vår statsminister?

Jens Stoltenberg fortel om si tolking av korleis gjeldskrisa vil påverka Noreg. Han teikner og forklarer korleis ein kjem inn i ein ond sirkel. Her nyttar han ordet “jobb”. Der stoppa det for min del.

For mange år sidan lærte eg av Magnar Undheim at “å jobba” var eit ord som hadde dukka opp i samband med aksjar. “Å jobbe med aksjer.” Norsk ordbok på ordnett.no støtter denne definisjonen på “å jobbe”;

jobbe -et; -ing

1 drive dristige, lettsindige spekulasjoner med aksjer, eiendommer e.l.: jobbe i skipsaksjer / jobbe med usikre papirer
Eg vonar ikkje det er eit medvite ordval av Statsministeren, leiaren for Arbeidarpartiet. Eg trur og håper ikkje at han tenkjer meir på dei som jobbar, enn dei som arbeider? Det er trass alt arbeidskrafta som skapar verdiar, og ikkje dei som jobbar med aksjar.
For Norsk ordbok omtalar også “jobb”;
jobb [jåbb] -en, -er

1 kortvarig, tilfeldig, lønnet arbeid: i studietiden hadde han mange forskjellige jobber;
Kortvarige tilsettingar er då ikkje noko å trakta etter om ein ynskjer eit stabilt samfunn?

Tankar om framtida…

Frå ei side eg plar lese, Dumblittleman, fann eg nokre tips til livet etter studietida.

Av dei sju som stod der var nokre av det langsiktige slaget, medan nokre var dagsaktuelle for min del.

Pay Off Debts
If you have any credit card debts from your freewheeling college years, begin paying those off in earnest. Credit card debt is a weight that will hold you back from your dreams as long as you let it. Your dream isn’t to sell your future so you can have fancy new clothes or glittery new electronics, your dream is to make a good life for yourself and the ones you care for. Credit card debt, and other debts, are holding you back so get rid of those 20% a year interest rate behemoths as soon as possible.

Eg er sjølvsagt ikkje så stor tilhengar av kredittkort, noko det nylege avslaget eg fekk på min søknad om eit Statoil kredittkort er eit klårt prov på. Heiltidsstudentar er merkeleg nok ikkje kredittselskapa sine yndlingskundar. Men eg har likevel opparbeida meg eit surt studielån…sjølv om eg ein gong hadde ein teori om at eg ikkje skulle ha det. Det slår med difor som ein god ide å ta fatt på denne oppgåva så snart som mogleg. Spesielt om ein kombinerer dette tipset med det neste.

Keep Rent Low
When you move to a new place, don’t immediately go for the swanky new apartment. You just spent the last four years living in college dorms or off-campus housing, hardly Ritz-Carltons, so don’t go locking yourself into high rents for the next year. If you keep your rent low, you can save more and spend more on other, more important, things (like paying off debts).

Strengt tat så var eg veldig klar for ein eigen bustad no etter 8 år på internat og 7 år med deling av stove og kjøkken. Ikkje eit vondt ord om mine mange sambuarar, men ein kjem på eit tidspunkt til kjensla av at det ville vere godt å kunne gå ut døra om morgonen utan at kjøkkenbenken er full av oppvask når ein kjem heim. Eller å sleppe å uroe seg for om det er di veke til å vaske no? Men må ein kjøpe noko for å oppnå dette?

Leigeprisane er sjølvsagt ikkje av dei billegaste, og det er strengt tatt pengar eg like gjerne kunne brukt på sigarettar, men så lenge eg berre har meg sjølv å uroa meg for er det vel ikkje naudsynt med eit casa til 2 millionar sånn i løpet av dei fyrste par åra?

Men ein fin stad som eg leiger…ja det vil eg i alle fall ha!