Tagged in: 2008

Godt nytt år og Twitter som arbeidsformidlar

Twitter har i den seinare tid vore ganske så hot couture. Å twittra stiller kanskje i toppen av popularitetsstigen som eit av dei nye verba som dukka opp i 2008.

Twittertenesta har til tider vist seg å vera tidlegare ute med å formidla nyhende enn det veletablerte nyhendeformidlarar har klart.

Dagbladet skriv om 2008 som året du viste ansikt på nettet.

2008 var også året det ga stadig mindre mening å være anonym på nett. Det sosiale nettet handler jo nettopp om å vise ansikt, om å dele deg, ditt og dine med andre. Anonymitet er både et gode og en selvsagt rettighet i noen sammenhenger, men i 2008 viste stadig flere ansikt.

Det er jo ein viss substans i dette, men det er endå nokre steg å ta før ein har kome opp den digitale trappa og kan stå med beina godt planta i internettvevet. Ikkje minst merkar eg det i mi eiga lokale blekke på nett, Sirdølen. Her er det to ting som står klart for meg;

  • Andelen anonyme personar som skriv kommentarar har minka drastisk.
  • Det har dukka opp mange “nye” skribentar i forumet.

Likevel er eg veldig klar over at det endå er uhorveleg mange som kun er konsumentar av det innhaldet som Sirdølen og andre lokale aktørar leverer. Men med eit nytt år kjem også nye moglegheiter, så det er berre å kryssa fingrane og vinke alle med.

I høve til Twitter kom eg over siste knopp på treet her i stad. Nottingham by i England har teke arbeidsformidlinga til Twitterarenaen. Nyskapande og spanande spør du meg!

Så skulle du få lyst til å delta meir aktivt i nettdebatten er det berre å ta turen til twitter.com og laga deg ein profil der.

[youtube:v=ddO9idmax0o]

Eg er sjølvsagt allereie på twitter.

Og med dette ynskjer eg alle lesarar av min kjære blogg eit godt nytt år og møter det nye året med fylgjande sitat av James Agate:

…tolerate fools more gladly, provided this does not encourage them to take up more of my time.

Rotterace og nedgangstider

Over dammen er det om dagen eit val på gang. Eg har tidlegare teke for meg slike ting då eg hadde eit opphald i Australia i haust.

På same tid ser vi no ei økonomisk utvikling som gjev ringvirkningar også til dei fjernaste stadene i verda. For eit presidentval er ikkje slik optimalt. Mykje av energien som burde ha vorte nytta til å opplysa folket om kvar dei einskilde kandidatane stod i ulike viktige politiske saker som til dømes eldre, skule, samferdsel og miljø, vert no nytta på å forsvare den ståa som landet, og verda er i no som følgje av det ein tidlegare president og regjering har skapt.

Det er vel sjølvsagt at alle ynskjer at denne krisa skal gå fort over…og likevel kranglar dei om det. Hm.

Uansett. Om ein ser litt lenger attende på børsgrafen enn dei siste 7-14 dagane, til dømes så langt attende som ti år…til det glade 90-talet, då dukkar det opp eit interessant skille i den økonomiske kvardagen i mars 2003. Eg er ikkje gamal nok til å hugse kvar eg var då Brå brakk staven, men det er to hendingar i frå 2000-talet eg hugsar særs godt kvar eg opphaldt meg.

Det eine er den 11 september 2001. Klokka var vel rundt 14, og eg slo tilfeldigvis på fjernsynet den dagen. Det er ikkje så ofte eg ser på amerikansk fjernsyn, men av ein eller annan grunn klikka eg meg inn på CNN akkurat då.

Den andre dagen er 19 mars 2003. I resepsjonen på eit hotell i Kathmandu står eg og ein flokk Indarar og ser på cricket-VM. Inn kjem ein Amerikanar og ropar høgt ut om me ikkje er heilt rektige. For som han sa, for å nytte hans eigne ord;

There’s a war going on!

Då hadde akkurat (curious) George erklært krig der “no outcome but victory will be accepted, mot eit land som ikkje kan skilta med så mykje meir enn mujahedin, moskéar og mykje olje!

Og det er det siste tilfellet som er interessant her. I det som kanskje må seiast å vera ein naturleg nedgang etter den eksplosive veksten på 90-talet, kjørte berre Bush i gang ein krig og vips!

Det som difor er litt skremande er, som Dagbladet skriv, at ein ny krig ein stad i verda kan vera det som gjer at Republikanarane med McCain i spissen atter ein gong kan benka seg i det store kvite huset på Pennsylvania Avenue.