Småhus

Kor stor plass treng ein eigentleg? Kvifor skal ein nytte årevis på å handtere eit huslån? Vi er vorte eit samfunn av moderne slavar som går rundt og innbiller oss at eit digert hus med nytt IKEA-kjøkken, det er noko ein  ha.

Architecture is the art of how to waste space. – Philip Johnson

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *