Tagged in: Obama

Status quo

19.03 2003 befann eg meg i Kathmandu, Nepal. George W. Bush hadde nett sett i gang krig i Irak til cricketinteresserte Indarars stor irritasjon.

Karikaturteiknaren Rajesh KC hadde fått utfalda seg i ei av Nepals nasjonale aviser, og det eg trudde var ein særs treffande kommentar i 2003, viser seg å vere kanskje endå meir aktuell i 2011.

For i dag hadde Dagbladet eit fotografi frå Det Kvite Hus, tilsynelatande midt under likvideringa av Osama bin Laden;

På mange vis er det trist å konstatera at ein dei siste ni åra ikkje har kome lenger. No krev “folket” også bilete direkte frå sjølve hendinga. Mitt spørsmål er: treng me verkeleg slikt?

Rex Hammock tek forøvrig opp eit godt poeng. Biletet er eit studie i kor lite tilfeldig slike bilete er.

Twitter slår til igjen

Då eg kom inn dørene etter å ha vore på møbbeljakt rundt omkring i Sandnes, fekk eg akkurat med meg nyhendene på NRK. Hovudsaka var sjølvsagt innsettinga av Barack H. Obama.

Tradisjonen tru avsa den nyvalde presidenten ei eid med handa på ein anna tåleg kjent president sin bibel. I innslaget på Dagsrevyen kunne det verke som om Obama ikkje var heilt stø i edsavseiinga.

Eg søkte på “obama” på Twitter, og der kunne dojogrl fortelje meg at det ikkje var Barack Hussein Obama som gjorde feil, men derimot høgsterettsjustitiarius John Roberts som stod for feilen.

Obama blir svergd inn

Også Viggo Johansen og Geir Lundestad var og av den oppfattinga at Obama og Roberts gjorde feil.

Wall Street Journal skriv følgjande;

Chief Justice John Roberts swore in Mr. Obama with a slight stumble over the wording of the oath of office, a stumble Mr. Obama repeated. The oath includes the phrase “that I will faithfully execute the office of president of the United States” but Chief Justice Roberts didn’t say “faithfully” until after saying “president of the United States.”

Mr. Obama apparently realized that something was out of order. Chief Justice Roberts then repeated the phrase correctly, putting “faithfully” in the right place after execute: “faithfully the office of president of the United States.” – WSJ

Poenget er uansett…dette var fyrst oppdaga av ein person som var på Twitter. Og det var tilgjengeleg for meg utan å gå gjennom ein eller annen filtrerande redaksjon!