Status quo

19.03 2003 befann eg meg i Kathmandu, Nepal. George W. Bush hadde nett sett i gang krig i Irak til cricketinteresserte Indarars stor irritasjon.

Karikaturteiknaren Rajesh KC hadde fått utfalda seg i ei av Nepals nasjonale aviser, og det eg trudde var ein særs treffande kommentar i 2003, viser seg å vere kanskje endå meir aktuell i 2011.

For i dag hadde Dagbladet eit fotografi frå Det Kvite Hus, tilsynelatande midt under likvideringa av Osama bin Laden;

På mange vis er det trist å konstatera at ein dei siste ni åra ikkje har kome lenger. No krev “folket” også bilete direkte frå sjølve hendinga. Mitt spørsmål er: treng me verkeleg slikt?

Rex Hammock tek forøvrig opp eit godt poeng. Biletet er eit studie i kor lite tilfeldig slike bilete er.

1 Comment on "Status quo"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *