Uventa utslag av finanskrisa…

Det har vorte sagt at finanskrisa kjem til å ramma fotballen før eller seinare. I Sauda ser dette no ut til å vera tilfelle. Utanfor den lokale bruktmarknaden, ja…det står “Bruktmarkedet” på skiltet på veggen, kunne ein den 10.05.09 skoda fylgjande:

Krise i fotballen

Eg trur i det minste at ein må sjå nærare på innhaldet i ordet “innbyttarbenk”. Kva seier ordbøkene om dette Sylfest?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *