Tagged in: crash test dummies

Mmm mmm mmm så djupt!

Ein av dei vokalistane eg er absolutt mest imponert av blandt det eg kjenner til av musikk er Crash Test DummiesBrad Roberts. Gruppas utvilsomt mest kjende song, “Mmm mmm mmm”, frå filmen “Dum og dummare” var utvilsomt med på å gjere gruppa kjend ut over Canada’s grenser. I heimlandet deira var det derimot “Superman song” som gjorde dei kjende;

I leitinga etter litt mimremusikk frå det herlige 90-talet, kom eg og over ein melodi eg ikkje hadde høyrt tidlegare som og fall i smak. “I’ll never leave you alone”. Ironisk nok (om ein legg merke til teksten) er konserten frå ei kyrkje…