Litt om mediabruk

Dagens mediesamfunn serverer eit vell av papir- og nettavisar, radiokanalar og ikkje minst fjernsynskanalar. Du tykkjer kanskje allereie at du har nok kanalar når du får inn NRK1&2, TV2 og TVNorge, og kan skifta mellom ein 4-5 radiokanalar når du sit i bilen din på veg til arbeid/skule. I tillegg sjekkar du kanskje eit par nettavisar når du kjem fram. Tek ein svipp innom VG.no, Dagbladet.no og kanskje den lokale blekka di som omsider har kome seg på nett.

tv.JPGDei nemnde er sjølvsagd best på lokalt stoff…Norsk stoff. Men korleis dekkjer dei utanlandsk stoff? Det er vel nærmast blitt ein fast post på einkvar kanals nyhende å lesa opp antall omkomne på Vestbredden/Gazastripa/Bagdhad kvar kveld. Desse tala har dei sjølvsagd ikkje vore nede i dei aktuelle områda og innhenta sjølve. Internasjonale nyhendebyrå er ei kjelde dei nok nyttar, i tillegg til store mediekonsern som CNN og BBC.

CNN er ein kanal eg er innom rett som det er. Det same er det med BBC. Då dei to flya flaug inn i World Trade Center, sat eg av alle ting og såg på CNN. Det var ei ganske surrealistisk oppleving. Då George W. Bush bestemde seg for å gå til åttak på Irak i 2003, endte det og opp med at eg såg dette på CNN då ein amerikansk turist kom flygande inn i resepsjonen på hotellet i Kathmandu og bar seg over korleis me kunne sitje og sjå på cricket (nasjonalsport i store delar av søraust-asia) når det var krig på gang!

Om ein ser litt på både CNN og BBC, vert ein ganske fort lei av det store antalet med “reklameinnslag” som kjem. Promotering av program som kjem om ti minutt på den aktuelle kanalen. I tillegg har ein desse stadige børsresultata, oljeprisane og vekslingskursane som i tide og utide sklir over skjermen. Slikt er for meg ikkje interessant. Det er heller ikkje særleg artig å få dei same nyhendene servert på ny kvar halvtime…på kvar einaste kanal. Eg er sikker på at du fekk nok av Lewinsky-saka, Orderuddrapa, 9/11-hendinga, krig i Afghanistan, krig i Irak osb. Det slår ein jo at det vera andre nyhende som er verdt å rapportera om.

Fjernsyn

Det var difor eit heldig tilfelle, at eg ein dag sat og trykte meg gjennom heile kanallista på parabolen, og kom over Al Jazeera International. Ja. Det er den Al Jazeera International. Den som NRK, TV2 og alle andre velkjende fjernsynskanlar har sittert når Osama eller nokre av hans kumpanar har følt for å dela nok eit dårleg video/lydopptak med verda. Eg vart

BBCCNNAl Jazeera

sittjande å glo på denne mykje omtalte kanalen ei stund. Det som slo meg, var at han var herleg fri for irriterande element som eg har nemnd ovanfor. I tillegg var også nyhendene som vart rapportert mange og varierte. Og for dei som må ha fordomane på plass…nyhendene var ikkje berre for gryande terroristar og ugudelege muslimar som drep kristne, og et borna dine. Faktisk var det eg sat igjen med etterpå, ei herleg kjensle av å ha vorte opplyst. Eller i det minste informert om interessante saker andre stader i verda.

Kanalane på nett

Sjølvsagt finst også desse kanalane på nett. Eg har teke skjermbilete av kvar av kanalane sine framsider i dag, slik at du kan samanlikna sjølv og sjå kva du tykkjer. Det slår i alle fall meg at av dei tre sidene, så framstår Al Jazeera si som den beste og mest informative. Det kan synast som om dei tre har litt ulikt fokus. BBC vel å lenkje til sines radio og fjernsynskanalar, i tillegg til å lenkje til tre nyhender. CNN ser ut til å ha eit fokus på multimedia, i tillegg til at dei har plassert ein stor reklamesnutt midt i åsynet på ein når ein klikkar seg inn. Tek vi føre oss Al Jazeera International, ser ein at den einaste reklamesnutten er ein reklme for abbonement på nyhende frå deira side. Men det mest imponerande, er at dei presenterer heile 31 nyhendesaker på det eg oppfattar som ein særs god måte.

Oppsummert

Så kva er poenget? Eg har vel eigentleg berre sett meg lei på all resirkuleringa av nyhende i mediebiletet i dag. Derfor søkjer eg andre, alternative kjelder for å få oppfyllt min informasjonshunger, og i den samanheng så kom altså Al Jazeera International seglande inn frå sidelinja og redda dagen. Så har du sjansen, ta ein tur innom og kikk ein dag, antan det er på nett eller parabol. Fjernsynsutgåva kjørte i dag følgjande innslag til dømes: [youtube i7qxbD1tk18 Arabisk beatboxing]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *