Ja de penga, ja de penga…

Knut Storberget vert i Dagens Næringsliv sitert med følgjande kommentar:

– Jeg har vanskelig for å forstå at man kan si nei til dette

Kommentaren kjem etter at Unio valde å ikkje godta tilbodet som kom frå Storberget & co i årets lønnsforhandlingar med politiet. Tilbudet ville gjeve fleire tusen polititenestemenn- og kvinner 40.000,- meir i året enn det dei har no.

Eg tykkjer at dette er eit sunt og fornuftig trekk i frå politiet. Ok…dei endar opp med det Storberget ser på som ein lusen avtale…foreløpig. Men ha dette i tankane; i finanskrisetider kan det jo vera greit med litt måtehald. Slik sett sparar politiet oss for 300.000.000,-. Eg trur og familiane til dei mange tusen handhevarane av loven er takksame for resultatet. Ein kan kjøpa mykje for dei 40.000, men ein kan ikkje på noko vis bøta på den tida ein misser med familiane sine. Tenkjer ein godt etter er det sikkert ein heil del skjulte utgifter i resultatet av at politiet må arbeida til alle døgnets tider.

1 Comment on "Ja de penga, ja de penga…"

  • Det er jo ingen hemmelighet at mange politifolk har spedd på en grunnlønn som i utgangspunktet har vært på linje med sykepleiere, barnevernspedagoger og andre med tre-årig utdannelse med MYE overtid. Det er også forbløffende at en har en etat som har basert seg på at folk jobber overtid framfor å ansette flere. Problemet til Johanessen i Politiforbundet er at han har vært med å bidra til enorme forventinger om store tillegg utenom lønnsoppgjøret. Mange medlemmer har gjennom overtidsnekten gitt avkall på kanskje 150 000 i ekstra inntekt siste året, og da klarer ikke Johanessen å selge inn tilbudet fra staten på 40 000 kroner som et godt tilbud. Staten kan på sin side ikke belønne trusler, sjukemeldingsaksjoner + andre former for ulovlige aksjoner med store kompensasjoner. Så her har man kjørt seg inn i et hjørne.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *