Kva er digital kompetanse?

Aftenbladet sine presser går varme om dagen med nyhenda om at bortimot heile det offentlege Rogaland har vorte tvungne i kne av dataviruset downadup.

Hissig virus i omløp

Datavirus har angrepet sykehusene

Nå ramme dataviruset skolene

Det som er litt ironisk i det heile, er at det er nettopp i denne sektoren det skjer.Altså ein stad der digital kompetanse strengt tatt burde vera godt utbreidd…i alle fall med tanke på at samtlege vidaregåande elevar no har eigen berbar.

Eg er diverre redd for at ein har teke alt for lett på nettopp den digitale kompetansen. Inntrykket mitt er at folk flest ikkje tenkje spesielt mykje over korleis ein skal handtera ei datamaskin og innhaldet på han. Overflodsamfunnet, og bruk og kast-mentaliteten har og breidd seg til den digitale verda. Ein lastar ned det som er kult, utan å tenkje over ulempene med slik lite gjennomtenkt bruk av datamaskina si.

Sjølvsagt er ikkje dette noko som gjeld alle, men om eg hadde vorte beden om å gje eit anslag på kor stor del av til dømes dei vidaregåande elevane no til dags som strengt tatt ikkje burde ha fått hendene i ei datamaskin, trur eg nok at eg hadde havna på ca 80%. Bakgrunnen for nettopp dette er kor lite dei kan om, og til dagleg reflekterer over trygg bruk og det ein kallar nettikette.

Om tenergudane er med meg, så er videoen her tilgjengelag att når eg publiserer dette innlegget.  Sjekk ut SAFT-online sin video om virus!

4 Comments on "Kva er digital kompetanse?"

  • Mye av feilen ligger hos de mange IT-ansvarlige i kommunene. Som er kjøpt og betalt (endog sendt verden rundt på smøreturer!) av MS og Dell. Perfekte og fungerende Linux maskiner er kastet ut til fordel for windows servere, dyre lisenser, håpløst bortkastet brukerstøtte og antivirusprogrammer. Bare fordi IT ansvarlig skal på pub eller hjem til tippekampen! Elevene får selvfølgelig ikke lov til å laste ned nyttige gratisprogrammer på nett. Så de bruker kun maskinene til å spille online pc-spill og se på YouTube til maskinen låser seg.

  • Interessant med situasjonen i Rogaland, men min reaksjon er stikk motsatt av din. Dette viser nettopp behovet for at skolen tar tak i dette og lærer elevene akkurat det du etterlyser. I resten av livet sitt; utenom skolen og i arbeidslivet skal de jo bruke disse verktøyene.

  • @june
    Ehm…nå er eg forvirra. Eg ser ikkje heilt kvar reaksjonen din er stikk motsett av min? Det er jo heile poenget mitt og…at skulen må ta tak i, og akseptera at det krevst ein digital kompetanse på lik linje med andre kompetansar som skulen skal gje born.

    Så igjen…kva i din reaksjon er det som er så motsett av min?

  • Ser ut som jeg misforstod deg, beklager, men kommentaren min var basert på dette: “dømes dei vidaregåande elevane no til dags som strengt tatt ikkje burde ha fått hendene i ei datamaskin, trur eg nok at eg hadde havna på ca 80%. Bakgrunnen for nettopp dette er kor lite dei kan om, og til dagleg reflekterer over trygg bruk og det ein kallar nettikette”, alså at 80% ikke burde fått hendene i en datamaskin. Jeg mener jo at alle burde få hendene i en datamaskin, men at vi må lære dem opp til å håndtere den. Jeg er helt enig med deg at mange kan lite, det er utfordringen. Vi må regne med en del barnesykdommer, og denne virusproblematikken ser ut til å være en av dem, desverre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *