Tagged in: lys

På tokt til Hafrsfjord

Av og til hender det at eg vankar utanfor dalstroka innafor. Då hender det at ein har hellet med seg og kan oppleva flotte augneblink, sjølv i dei mest urbane og midt i voldsomt fasjonable villastrøk.

Biletserien nedanfor (klikk på biletet) er henta frå Hafrsfjord i Stavanger. Etter å ha vandra frå hypermoderne kassehus med enorme vindauge ut mot Hafsfjord, dukka minnesmerket frå tidlege tider i området opp nede i fjøra.

1

Lysforureining

I dag skriv Stavanger Aftenblad om kor fantastisk det er å ha billegare straum enn heile dei siste ti år. Flaks for oss her i Noreg som jo som kjent er superfattige, og slit med overdreven bruk av kolkraft. Eller nei…

Slik var det ikkje. I motsettnad til andre land, slenger med rundt oss med forbruksmønsteret vårt. Vi bygger fleire og fleire vegar, av di me ikkje har nok plass på vegane til dei to SUV’ane i garasen. Vert det mindre kø av slikt? Då burde vel Los Angeles ha vore køfri til no skulle ein tru? Vi let lyset stå på midt på dagen, eller i rom der med ikkje oppheld oss. Eller me puttar gatelys langs motorvegane, sjølv om bilane har lys sjølve. Og det er i samband med det siste her, at dagens video kjem inn i biletet.

Sjølv har stått og kikka opp mot himmelen temmeleg langt frå dei aller største lyskjeldene, og du og du for ein skilnad: