Middel mod blodforgiftning

Man dypper det baskadigede sted i sur melk eller kjernemelk, som blir ganske varm av det og maa fornyes to eller tre ganger. Ogsaa godt mot ormebit.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *