Tagged in: budsjett

På feil veg

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Som ein lite hyggeleg førjulspressang ljomar eit rungande “kutt” rundt om i fjordane i Rogaland. Jf. NRK Rogaland og Stavanger Aftenblad.

Det er rart at slikt vert resultatet når Regjeringa for budsjettåret 2008 gjekk hardt ut og verkeleg skulle satse på skulen.

Det hadde vore interessant å sett tal på kor mange skular som har vorte nedlagd i år, eller for den del dei fire siste åra. Anyone?