Lysforureining

I dag skriv Stavanger Aftenblad om kor fantastisk det er å ha billegare straum enn heile dei siste ti år. Flaks for oss her i Noreg som jo som kjent er superfattige, og slit med overdreven bruk av kolkraft. Eller nei…

Slik var det ikkje. I motsettnad til andre land, slenger med rundt oss med forbruksmønsteret vårt. Vi bygger fleire og fleire vegar, av di me ikkje har nok plass på vegane til dei to SUV’ane i garasen. Vert det mindre kø av slikt? Då burde vel Los Angeles ha vore køfri til no skulle ein tru? Vi let lyset stå på midt på dagen, eller i rom der med ikkje oppheld oss. Eller me puttar gatelys langs motorvegane, sjølv om bilane har lys sjølve. Og det er i samband med det siste her, at dagens video kjem inn i biletet.

Sjølv har stått og kikka opp mot himmelen temmeleg langt frå dei aller største lyskjeldene, og du og du for ein skilnad:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *