Tagged in: virus

Virus i det offentlege

Januar månad har vore prega av influensa på fleire frontar. Google svarar med 109 artiklar som inneheld ordet “influensa”, og det berre i løpet av den siste månaden. (Til samanlikning gjev ordet “finanskrise” 492 treff medan “snåsamannen” ender på 287.) Ærleg talt må eg seie at eg er temmeleg lei alt dette. Men folk har vondt for å læra! Når influensaen breier om seg, er det normalt å ta førehandsreglar. Eldre folk vert oppmoda om å ta influensavaksine, medan det på arbeidsplassen kanskje dukkar opp desinfiserande væsker slik at ein kan unngå smitte!

Det er kun litt over ei veke sidan sist eg skreiv om dataviruset “Conficker” og korleis Rogaland fylkeskommune vart tekne med buksene nede midtvinters. Fredag (30/01/09) denne veka kunne NTB melde at også Nord-Trøndelag hadde vorte råka av virus. Det same viruset. Ein kan undra seg om fylkeskommunane kommuniserer.

Informasjonssjef i Nord-Trøndelag fylkeskommune seier til NTB at dei var “så godt beskyttet som de trodde var mulig i forkant av angrepet.” Eit underleg utsagn med tanke på at viruset faktisk slo ut 6500 datamaskinar. Hadde ein vore så godt sikra som mogleg mot viruset, ville ein kanskje sett inn ei av dei mange løysingane mot viruset som finst! Men likevel vert ein altså råka.

Kor mykje kroner og øre ein nyttar i året på å reparera system etter at dei har vorte infisert av virus finst det kanskje tal på? Det hadde uansett vore interessant å sett ei oversikt over dette og samanlikna med ein overgang til eit gratis operativsystem som til dømes Ubuntu/Linux Mint/OpenSuSE/Skulelinux/Fedora/Debian/Mandriva eller liknande.

Kva er digital kompetanse?

Aftenbladet sine presser går varme om dagen med nyhenda om at bortimot heile det offentlege Rogaland har vorte tvungne i kne av dataviruset downadup.

Hissig virus i omløp

Datavirus har angrepet sykehusene

Nå ramme dataviruset skolene

Det som er litt ironisk i det heile, er at det er nettopp i denne sektoren det skjer.Altså ein stad der digital kompetanse strengt tatt burde vera godt utbreidd…i alle fall med tanke på at samtlege vidaregåande elevar no har eigen berbar.

Eg er diverre redd for at ein har teke alt for lett på nettopp den digitale kompetansen. Inntrykket mitt er at folk flest ikkje tenkje spesielt mykje over korleis ein skal handtera ei datamaskin og innhaldet på han. Overflodsamfunnet, og bruk og kast-mentaliteten har og breidd seg til den digitale verda. Ein lastar ned det som er kult, utan å tenkje over ulempene med slik lite gjennomtenkt bruk av datamaskina si.

Sjølvsagt er ikkje dette noko som gjeld alle, men om eg hadde vorte beden om å gje eit anslag på kor stor del av til dømes dei vidaregåande elevane no til dags som strengt tatt ikkje burde ha fått hendene i ei datamaskin, trur eg nok at eg hadde havna på ca 80%. Bakgrunnen for nettopp dette er kor lite dei kan om, og til dagleg reflekterer over trygg bruk og det ein kallar nettikette.

Om tenergudane er med meg, så er videoen her tilgjengelag att når eg publiserer dette innlegget.  Sjekk ut SAFT-online sin video om virus!