Voldanytt

Høgskulen i Volda kunne den 29.08.08 kome med følgjande overskrift på ei melding til sin studentar og tilsette i ClassFronter:

Viktig melding: ikkje parker i gatene langs Kaarstad-huset. Politiet byrjar snart skrive ut bøter.

Dette var overskrifta. 14 ord. Dei har tydelegvis ikkje teke det vesle notatet på tre sider eg leverte til dei for 2-3 år sidan så voldsomt seriøst. Uansett. Meldinga vidare gjekk som følgjer:

Politiet i Volda har fått melding om mykje ulovleg parkering i gatene langs Kaarstad-huset, spesielt ved private utkjørslar, kloss inn til gangoverfelt og tett inn til gatekryss etc. Politiet vil skrive ut bøter om bilane ikkje flytter seg snarast!

Mon tru om Politiet på sunnmøre har mykje pengar å rutta med. Andre stader i landet ville bota ha kome på flekken og bidrege til å styrkje økonomien hjå lovens lange arm.

Leave a Reply

Your email address will not be published.