RSS

Tenkte bare at eg skulle nemne at dalstroka-innafor.net, etter å ha konvertert til ferdigspikra presentasjonsformat, no også har støtte for RSS. “RSSkvafornoko?” seier du kanskje?

Vel. Det heile går ut på at du på veven finn eit uhorveleg antal med sider. Mange av desse er du kanskje innom kvar dag dag for å sjå om det har kome noko nytt! RSS gjer denne jobben for deg. Med å leggje inn adressane til dei sidene du er ofte inn på, hentar din RSS-lesar inn det siste som har kome på vevsida, og presenterer det for deg i eit kortfatta format, ofte utan bilete som teke ekstra tid å laste inn…men kanskje best av alt….UTAN reklame!

Sjølv har eg begynt å nyttegjere meg av eit tillegg til Firefox-lesaren min som heiter Sage. Her får eg med å trykkje “ALT+Z” opp ei kolonne i venstre side med alle sidene eg har lagt inn. Dei sidene som så har ny info, vert utheva og det er dermed lett for meg å finna ut det aller siste.

Så før du gjer noko anna i dag, last ned Firefox dersom du ikkje allereie har den vevlesaren. Legg inn sage og føy til denne adressa til din personlege nyhetsopplsar!