Julesongar 2020

Då er det tida på året att, då mørkret regjerer timane, og ein med godt samvit kan krypa ned i sofaen med litt stemnigssakapande julemusikk i bakgrunnen.

No kunne ein nok også skrive litt kun om sjølve lytteøvinga, og korleis den har endra seg berre på dei siste 10 åra, men det får bli ein anna seanse.

I denne omgang vil eg nøye meg med å presentere nokre “julete” songar som pirrar mine flimmerhår i det me tek steget inn i siste månad av året.

Det vil kome litt mindre enn ein kvar dag (satsar på helgefri), altså eit R-tal under 1.

Den fyrste vil verte publisert 1. desember ein gong, og dei er ikkje i nokon spesiell rekkefølgje….stort sett. Følg med, følg med…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *