Sumarspam

Det er ikkje så langt unna at “sumartid” er i ferd med å verte synonymt med “spamtid”. Ein kvar med litt anna enn sagespon inni topplokket vil forstå at når det dukkar opp oppfølgingar av spørjeundersøkingar du ikkje kan hugse å ha registrert deg for, ja då er kansje ikkje ting heilt som dei ser ut til å vera. Dette har media teke fatt i før. Det er ikkje agurktid for ingenting.

I dag dukkka det opp ein e-post frå NRK i innboksen min. E-posten var sendt til ein gmail-konto eg har. Denne nyttar eg svært sjeldan til å delta på brukarundersøkingar…eller noko anna for den del.  Når e-posten i tillegg er sendt frå eit dansk firma, på vegne av NRK.no, då burde det seie seg sjølv at det du les på er lite anna enn godt gammaldags tull og fanteri.

NRK-spam

2 Comments on "Sumarspam"

  • Der tar du feil gitt. Jeg har selv jobbet i Userneeeds, og de har hatt NRK som kunde. På NRK sin webside var det en “webstatus” undersøkelse i en periode, som handler om hva brukerne syns om NRK sin webside. På slutten av undersøkelsen kan man taste inn sin e-post adresse, hvis man vil være med på flere spørreundersøkelser.

  • @Bjørnar “spørjeundersøkingar du ikkje kan hugse å ha registrert deg for”…kan hende var eg ikkje helt presis i formuleringa mi her. Det skulle skjølvsagt vere “spørjeundersøkingar du ikkje HAR registrert deg for.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *