Monthly Archives: June 2009

Skrivebordsrydding

Det er ikkje berre på den fysiske skrivepulten at det vert gjort opprydding når sumaren kjem. Også i den virtuelle verda kan det vera greit med litt reine linjer, og under kan du sjå eksempel frå korleis eg har sett opp ein av mine (alt for) mange datamaskinar. For det utrena auget kan eg nemne at operativsystemet eg nyttar på nett denne maskina er linux…nærare bestemt Ubuntu 9.04.

Skjermdump-1

Jubileum

Det er gått ni år sidan eg oppretta min konto hjå seti@home. Seti@home er ei prosjekt der du dedikerer reknekraft frå datamaskina di, til å arbeide for stjernekikkarar i USA der dei leiter etter ukjend liv i rommet. Det er kanskje det mest kjende prosjektet, men det finst andre alternativ du kan låne datamaskina di til og….dersom små grøne menn ikkje heilt er din ting.

Om den litt påkosta reknemaskina di likevel står på, og du ikkje brukar ho meir enn den tida det tek å klargjere laget ditt til årets Tour de France, ja då kan dette vere ei grei sak å la ho nyttegjere seg av.

Som ei bursdagsgåve til meg sjøl og BOINC-prosjektet som seti@home er ein del av, laga eg meg og ein konto for å spå veret. At datamaskinar vert nytta til dette bidreg vel og sansynlegvis til at nettopp veret endrar seg ekstra fort…vinninga som gjekk opp i spinninga?

seti@home jubilé

Rettskriving

Det er lite som irriterer meg meir enn all slags testar som kjem i frå Start.no. Likevel er det vel slik at ein ikkje skal ha reglar utan unntak, så her kjem mitt.

I dag publiserer Dagbladet ein artikkel om rettskriving, nærare bestemt orddelingsproblematikken. Og det er lite som provoserer meg meir. Orddelingsfeil. Nettavisar har ein tendens til å “knekke opp” ord når dei presenterer nyhende på ulike plattformar som til dømes min iPhone. Akkurat det kan nok vera ein teknisk ting, men mange deler likevel opp ord som skal vera samansette. Kvifor? Artikkelen til Dagbladet peikar i retning av at det er det engelske språket som har skulda. Det kan så vere.

I same artikkel låg det også ei lenkje til ein test hjå Start.no. Ein “ord delings test”…eg kunne ikkje dy meg.

Rettskriving

Og medan eg sit og skriv på dette, kjenner eg jo også veldig på at eg bør kunne klare å skrive korrekt her…men det har vist seg før at ein med eit kan trø i baret sjølv. Men slik lærar ein jo av, og det er jo morro…eller moro som det jo heiter!