Monthly Archives: June 2008

Blodrensende middel

Et udmerket blodrensende middel er brøndkarse, der kan anvendes til smørbrød eller blandes med potetsalat. De friske, grønne planter skal man skjære meget hurtig paa en fjøl som er godt fugtet paa forhaand, forat den herlige, helbredende saft ikke skal trænge ind i træet og derved gaa til spilde.

“Da erre slutt..”

Omsider, etter fire lange/korte år (alt etter korleis ein ser på det) er det slutt. I dag fekk eg min siste karakter med stempel frå Høgskulen i Volda…og berre så det er sagt: det vart ein ståkarakter igjen! Glad for alt ein slepp å ta opp att!

Så då sit eg altså der…med 280 studipoeng, og sikkert 280.000 i studielån og er klar for vaksenlivet. Eg er redd denne epoka kjem til å flyga avgarde fortare enn nokon av det dei føregåande har gjort! Ein får altså trø inn bremsa så godt ein kan på eit tidleg tidspunkt så ikkje heile livet spring i frå ein.

Og det er jo akkurat det eg gjer no. Vitjar gamle kjente. Der er flott at være Norsk i Danmark! Og Danskerne er et meget fortreffelig folkeslag. Kanskje ein skulle vurdert å starta som lærar her etterkvart? Gjekk forbi eit par skular her i går, og ein sparar jo fort nokre hundre tusen på å ha ein sykkel, framfor ein bil. Pengar spart er jo pengar tent. Nuvel…

Før alt det tek til, så vert det nokre dagar til her i syden med fotball og flott vejr i eit land som flyt over av freske frøkener! Livet det er godt. Mejet godt!

PS! I dag åt et den klassisk danske “knækker” (rød pølse for uinnvidde) og syklet ut til Havfruen

Ulike problem

Skodde over BrisbaneHer heime har me vanskeleg for å verta nøgde med veret. Er det for mykje sol, klagar bøndene på vassmangel, eller hushaldningane på høge straumprisar. Er det for blaut er det ikkje så greit det heller då ein risikerer flaumar og lite uttelling på den solinga ein har planlagd og drøymt om i heile vår, medan ein har svetta vekk gram etter gram inne på eit klamt treningsstudio.

Andre stadar i verda, til dømes i Brisbane, Australia har ein andre utfordringar. Juni 2008 teiknar til å verte den verste månaden i manns minne med tanke på…skodde. For det er nettopp skodda som har lagt seg over Brisbane og skapar visse utfordringar der down under. Ikkje berre vert flytrafikken hindra, men bilar har også problem med å navigera i tilhøve som byd på 50 meter sikt. The Courier Mail kan til og med melde om at CityCaten, den lokale ferga som fraktar folk att og fram mellom Brisbane sine breddar, er forsinka. Så også toget til Caboolture.

Brisbanes svar på vår eigen Vidar Theisen, Vikash Prasad, uttalte at det nok var uvanleg med såpass tjukk skodde over eit så stort område som ein opplever om dagen, men at det likevel var juni som historisk sett er den mest skoddelagde månaden i søraust i Queensland.

Tankar om framtida…

Frå ei side eg plar lese, Dumblittleman, fann eg nokre tips til livet etter studietida.

Av dei sju som stod der var nokre av det langsiktige slaget, medan nokre var dagsaktuelle for min del.

Pay Off Debts
If you have any credit card debts from your freewheeling college years, begin paying those off in earnest. Credit card debt is a weight that will hold you back from your dreams as long as you let it. Your dream isn’t to sell your future so you can have fancy new clothes or glittery new electronics, your dream is to make a good life for yourself and the ones you care for. Credit card debt, and other debts, are holding you back so get rid of those 20% a year interest rate behemoths as soon as possible.

Eg er sjølvsagt ikkje så stor tilhengar av kredittkort, noko det nylege avslaget eg fekk på min søknad om eit Statoil kredittkort er eit klårt prov på. Heiltidsstudentar er merkeleg nok ikkje kredittselskapa sine yndlingskundar. Men eg har likevel opparbeida meg eit surt studielån…sjølv om eg ein gong hadde ein teori om at eg ikkje skulle ha det. Det slår med difor som ein god ide å ta fatt på denne oppgåva så snart som mogleg. Spesielt om ein kombinerer dette tipset med det neste.

Keep Rent Low
When you move to a new place, don’t immediately go for the swanky new apartment. You just spent the last four years living in college dorms or off-campus housing, hardly Ritz-Carltons, so don’t go locking yourself into high rents for the next year. If you keep your rent low, you can save more and spend more on other, more important, things (like paying off debts).

Strengt tat så var eg veldig klar for ein eigen bustad no etter 8 år på internat og 7 år med deling av stove og kjøkken. Ikkje eit vondt ord om mine mange sambuarar, men ein kjem på eit tidspunkt til kjensla av at det ville vere godt å kunne gå ut døra om morgonen utan at kjøkkenbenken er full av oppvask når ein kjem heim. Eller å sleppe å uroe seg for om det er di veke til å vaske no? Men må ein kjøpe noko for å oppnå dette?

Leigeprisane er sjølvsagt ikkje av dei billegaste, og det er strengt tatt pengar eg like gjerne kunne brukt på sigarettar, men så lenge eg berre har meg sjølv å uroa meg for er det vel ikkje naudsynt med eit casa til 2 millionar sånn i løpet av dei fyrste par åra?

Men ein fin stad som eg leiger…ja det vil eg i alle fall ha!

Yade, Yada…Yada yada djing, djing djing

…”ting som gjør deg glad kan ikke skade. Det er derfor vi har laget Yade. Yade er for folk som liker sjokolade.”

Dette er ei lekse me kan høyra på eit ymse utvalg av kanalar på den pasiviserande boksen som finst i dei fleste heimar rundt om i landet. (Med unntak av på studentheimar i visse periodar.) Ho lovar deg altså at dersom du kjøper Yade, vil du verta glad.

La oss sjå på kva som ligg i ordet glad. Universitetet i Oslo si bokmålsordbok har denne definisjonen;

glad a2 (norr glaðr ‘skinnende blank, lys; vennlig, glad’)
1 fylt av glede, munter, tilfreds, lykkelig være g- og fornøyd / være g- for noe / gjøre en g- / bli g- for / være g- til tilfreds med at det ikke gikk enda verre / g-e barnestemmer / ikke få en g- dag mer / det g-e budskap evangeliet
2 sorgløs, opptatt med fest og moro han er en g- laks / leve herrens g-e dager / det er det g-e vanvidd fullstendig ufornuftig

Det er jo slettes ikkje dårlig effekt å få av eit lite stykke sjokolade. Men sjokolade har jo biverknadar i form at potensielt auka vekt, men og hol i tennene. Eg tenkte difor at det måtte vera noko der ute som måtte vera betre enn Yade. Dette er effektane Google gav meg;

* Høy selvtillit
* Oppstemthet
* Energikick
* Følelse av harmoni og kjærlighet til omgivelsene

Slettes ikkje så ulikt Yade altså. Kva er så dette vidundermiddelet som ein vel også burde sett reklamar på om ting hadde vore berre bittelitt annleis? Sjå svaret

At rense flasker

Flasker hvori der har været fettede eller klæbrige stoffer som man ikke har kunne fjerne ved almindelig rensing, fylder man med aske og stiller dem i et kar med koldt vand, der langsomt bringes i kok. Derefter tages karret av ilden, og man lar flaskeindholdet langsomt avkjøles. Derpaa rystes flasken ut, og den renses endnu en gang med sæpevand, skylles 3-4 ganger, og utsættes for luft.