Monthly Archives: February 2008

Religionars utbreiing

Det er ikkje alltid at religionar høyrer heime alle stader. Av og til er det rett og slett berre for usansynleg at det skal eksistere noko som rår over menneskja og naturen, og andre gonger er det rett og slett berre dei naturlege tilhøva som set ein stoppar for misjonering. Kristendomen har vel til dømes aldri hatt særleg mykje utbreiing i dei nordlege område på kloden:

Kvifor kristendomen aldri har festa seg i arktiske strøk...

Pityriasis rosea

Det er klart det er eit visst ironisk snev over det faktum at dalstroka-innafor.net finn det for godt å publisera eit innlegg om meslingar, Illustrasjonsbilete: Pityriasis roseasamtidig som eg vert overraska av eit stort antal raude flekkar på overkroppen. Demonar har innteke meg. Eg har fått Pityriasis rosea!

Eg har tidlegare fått rimeleg nok av det Norske helsevesenet. Difor vart det denne gongen gjort sjølvdiagnostisering av Dr. Med. Phil. T.Å. Sinnes. Med eit tåleg godt utvikla synonymordforråd, ei datamaskin og nettadressa www.google.com vart det etter kort tid fastslått at pasienten hadde vorte råka av Pityriasis rosea. Litt vidare googling (å google, googler, googlet, har googlet) gav meg denne informasjonen?

Pasienthandboka.no:

“Pityriasis rosea er et selvbegrensende utslett som opptrer hyppigst om våren og høsten. Tilstanden kjennetegnes ved symmetrisk utbredelse av et utslett med svakt røde, lett skjellende, ovale flekker som måler fra få mm til 1-2 cm. Utslettet sitter gjerne i t-skjorteområdet.”

“Mer enn 75% av pasientene er mellom 10 og 35 år, med en gjennomsnittsalder på 23 år. Tilstanden forekommer noe hyppigere hos kvinner enn menn, og den rammer ellers friske mennesker.”

Wikipedia kan fortelja dette:

“…is a skin disease marked by patches of pink, oval rash. Although its exact cause is unknown and its onset is not linked to food, medicines or stress, it is thought that this essentially non-contagious condition is set off by a virus.”

Årsaka til denne uheldige utviklinga er etter det eg har klart å finne på Internettet endå ikkje kjent. Vidare finst det heller ikkje nokon særskildt effektiv kur. Tilstanden er heilt ufarleg og plagar vel heller folk meir ut i frå eit kosmetisk standpunkt. I løpet av ein 6-8 veker er det forventa at dei raude flekkane skal forsvinna ganske av seg sjølv. Men i den perioden vert eg altså gåande rundt og sjå ut som ei litt diger albino marihøne. (I visse tilhøve kan han rektignok drøya i 3-6 månadar, men eg kryssar fingrane).

Meir info om mi siste livserfaring:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pityriasis_rosea
http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1631
http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=386811

Meslinger

God pleie er alt hvad der behøves i lettere tilfælder. Dersom utslættet kommer langsommere frem eller træder tilbake efterat det har begyndt, kan man gi patienten en varm lakenpakning, hvilket vil bringe utslættet ut i huden. Naar feberen blir sterk, kan den mildnes ved lunkent svampbad og kjølige omslag paa underlivet samt smaa kolde klysterer, 1/2 kop ad gangen. Ved avskallingen maa ikke brukes koldt vand. Medfølger krampe, anvendes varme bad. Hosten mildnes ved kolde omslag paa halsen og det øverste brystparti. Patienten kan drikke saa meget vand han ønsker. Kosten maa være enkel og nærende. Efter overstaat sygdom bør man desinficere klær og værelse.

AA 2007 – The movie

Då er han endeleg her. AA 2007 – The movie. Dokumentasjonen på at det haustens kull med Austral-Asiatiske studentar har hatt ein aldeles fortreffeleg tur. No sit mellom 20 og 25 av dei deltakande og ser filmen på storskjem ein stad i Volda. Men for deg som ikkje kan vera der har eg fått nokre hardt tilmålte ekstra megabyte på ein vevserver her på skulen som vil vera tilgjengeleg i alle fall ein månads tid framover. Sjølv om det nok går, så vil eg ikkje oppmoda til å klikka rett på lenkja etterpå. Best resultat får ein nok med å høgreklikka, og så velgje “Lagre som”. På den måten får du filmen ned på den maskina du sit på og får etter alt og døme ei betre oppleving. Så finn fram popcornet, skru opp lyden og snurr film!

Last ned filmen.

Kommunikasjon i skulen

Det er ei stund sidan eg leste om system i California som nytta seg av SMS/telefoni i kommunikasjon med skuleborn og heimen deira. [Eksempelvis Teleparent & Intouch Autodialer] For meg er dette eit heilt naturleg steg. Kvifor skulle ikkje skulen ta i bruk (mobil)telefoni og meldingar når det faktisk er den måten mykje av kommunikasjonen føregår elles i samfunnet?

Difor var det gledelig no i dag å kunne lesa på Herøynytt at det ser ut til å vere noko på trappene som kanskje kan vera med på å tilfredsstilla dei mange foreldre som skulle ønskje at det var kommunisert meir frå skulen si side. Mobilskole heiter bornet og er ei løysning for nettopp å letta dialogen mellom dei ulike partane i skulen. På sine eigne sider skriv dei følgjande;

Lærere, elever og foresatte i norske skoler etterspør økt kommunikasjon. Mobilskole.no tilbyr raskt, effektiv og enkel kommunikasjon mellom skole og hjem. Selskapet, som blir utviklet ved Universitetet i Oslo, ble startet i 2007.

Formålet med selskapet er å ta i bruk nye kommunikasjonsmetoder for å lette hverdagen til lærere, gjøre informasjon fra skolen lettere tilgjengelig for foresatte og hverdagen tryggere for elevene ved norske skoler. Mobilskole.no er støttet av Innovasjon Norge og holder til i lokaler ved Forskningsparken i Oslo.

Og det er nettopp det eg sjølv har gått og fundert på etter at eg leste om desse Amerikanske systema. Skepsisen min til å ta etter USA er vel ikkje akkurat fråverande, men akkurat her trur eg dei har skote gullfuglen. Difor har eg lenge sysle med tanken på at det då måtte vere mogleg å få til eit system her i Noreg og som gjorde akkurat det same. Tilbaud graits SMS/telefonkontakt mellom skule, elev og heim. Difor gleder eg meg altså storvegs over dette initiativet og eg kjem til å følgja med på korleis det utartar seg framover. På same tid oppmodar eg alle min lærarkjenningar til å ta eit initiativ på nettopp sin skule mot rektor med tanke på utvikling av skulen.

Eg applauderar i alle fall!

Feber

En almindelig feber vil ofte forsvinde, dersom man, naar de første symptomer viser sig, tar en let svedekur enten ved indpakning eller dampbad. Har feberen indfundet sig, gjælder det om at formindske den unaturlige varme, f.eks ved kjølige avvaskninger, kold kompres til underliv, bryst eller hode. Iskompres til ryggen, vaat lakenindpakning, kold styrt, koldt klyster, koldtvandsdrikning. Opstaar frysninger, kan man samtidig med avkjølingsmetoden anvende hett omslag enten til maven eller rygraden. Diæten maa være meget enkel, bestaaende saa godt som udelukkende av flytende føde, saasom havremelssuppe, grahamsmelssuppe og melk. Av frugter kan med fordel nytes, saafremt maven ikke helt negter at motta føde; bagte søte epler, modne vindruer, modne appelsiner og citroner. Er patienten for svak til at ta næring til sig, gives nærende klysterer. Sørg for rikelig luftvæksling i sykeværelset.

Ikkje A4 nyhende

Det gjer litt godt å få ei avveksling frå dei vanlege, standard nyhendene som varslar om verdas fatale hendingar til ei kvar tid. Ei kjærkomen perle kom i dag frå The Onion med eit lite sleivspark til Amerikansk skulevesen såvel som til internasjonal fordelingspolitikk. Diverre vert det inga direkte visning av innslaget denne gongen, men har du ønske om eit litt alternativt syn på verda er det fritt fram å fylgje lenkja direkte til sjølve filmen.

Amanda neste

Nærliggjande filmedebut…

I desse dagar når vintermørkret fortsatt har eit klampt tak på tilværet er det godt å ha eit lite prosjekt å styra med frå tid til annan. 80 gigabyte, og gudane veit kor mange timar med råmateriale har omsider vorte snekkra saman til ei samanhengande filmstripe. Det har gått med nokre ettermiddagar/kveldar…i dag flaug 7 timar avgarde som ingenting, og då eg omsider dukka hovudet ut or kjellaren der eg og Pernille sit og cross-fader, kuttar og flytter klipp om ein annan til eit mesterverk av ein AA-film, ja då hadde det jammenmeg landa 30 centimeter med mjuk snø på marka.

Men i alle fall…filmen er no ferdig redigert og berre det viktige musikkvalet står igjen…noko ein jo sjølvsagt ikkje skal ta lett på. Men premieren er i det minste eit realistisk mål i ei ikkje så alt for nær framtid. Så til alle AA-medlemmar…ver klar for å skyfla alle planar til sides til fordel for verdsdebut av AA-filmen ’07 på BK/Rokken i nær framtid. 🙂