Monthly Archives: January 2008

Nervøsitet

Sørg for en god og kraftig kost bestaaende av rikelig frugt og grønsaker; sørg for passende arbeide i forhold til kræftene, tilstrækkelig hvile og meget friluftsliv. Ta en kjølig eller kold avvaskning hver morgen og følg ellers de almindelige sundhetsregler med hensyn til luft osv. Gi ikke op for tidlig; det tar tid at faa bugt med sygdommen.

Tankar om IKT-studiet

Når eg no tek fatt på 45 studiepoeng med IKT-studiar, kom eg på ein artikkel av fyrsteamanuensis Mark Burgess ved HIO som eg hadde lese i eit blad eg abbonerer på. Grunnen er at me frå Høgskulen sitt hald bortimot vert pålagd å gå i butikkane fo å kjøpa ein spesiell type programvare som me skal laga heimesider med. Eg har jo aldri vore fan av slikt. Binda seg til ein sæskild type verktøy. Nei takk.

I alle fall. Aritikkelen tek føre seg korleis eit grafisk brukarmiljø på datamaskina har påvirka den jevne databrukar. Eg er jo sjølv ein stor fan av å bruka tastaturet i interaksjon med datamaskina, både fordi det går fortare i dei fleste tilfelle, men og fordi slikt gjev mindre sjans for den o’store musesjuka.som eg strengt tatt ikkje forstår korleis folk klarar å pådra seg.

gui1.jpg

Mavekatarr

Akut mavekatarr eller mavepine behandles bedst ved at man gir maven hvile 24 timer, eller høist nyter litt havresuppe. Drik meget lunkent vand for at faa maven renset ved opkastning, svelg derefter nogen smaa stykker is. Anvend hete omslag i flere timer. Varmt helbad. Er forkjølelse aarsaken, kan man anvende svedebad. Neptunsbelte om natten.

Ved behandling av kronisk mavekatarr gjælder det om at finde aarsaken og faa den fjernet. Undgaa alle fete og tungtfordøielige ting, likesaa kaffe og te. Giv nøie agt paa matens sammensætning. Læs hvad der foran i boken (side 90 og 95) staar om føremidlenes sammensætning og den sundeste føde osv.