Category Archives: Historisk

Spalte som presenterer helsetips og tips for ulike slags plage frå 1920-talet frå boka “I ly av sundhetens love” av L. Muderspach.

Vandladning i sengen

Undgaa at nyte flytende spiser og drikke efter kl. 12 middag. Lig paa siden om natten. Er man tilbøielig til at ligge paa ryggen, kan man binde et stort tørklæ rundt brystet, saaledes at knuten blir midt paa ryggen. Desuten anbefales god kost, frisk luft, hyppige bad (sittebad f.eks.). Kjølige vaskninger av mellemkjødet og blæren et par ganger daglig er ogsaa godt.

Filipenser

Vask angepne dele med Kummerfeldts vand, men la det ikke komme i øinene. Vekselomslag paa ansigtet to eller tre ganger daglig, skiftes fem ganger til hver behandling. Hold føttene i varmt vand under behandlingen. Spis ikke fete eller krydrede retter. Sørg for god avføring.

Nattesved

Med det samme man går tilsengs, tar man en avvaskning av hele kroppen enten med en mættet saltopløsning eller med en blanding av alkohol og vand, 1 del sprit til 2 dele vand. En avvasking med hett vand, så hett det kan taales, er ogsaa godt. Avvaskningen foretages lem for lem; den anvendes varm og kan tilsættes med en fjerdedel vand.

Kikhoste

Der maa kun nytes meget letfordøielig mat. Sørg for rikelig frisk luft, helst ophold ute i det frie, om ikke luften er for kold. Da sygdommen smitter særlig ved det som barna hoster op, bør man sørge for at tilintetgjøre det, og ofte vaske værelsets gulv. At desinficere værelse og tøi med svovelrøking er et udmerket middel. Hvis det blir gjort med det samme man merker hostens komme, vil man ofte kunne forhindre den. Anbring en gryte med gloende kul midt paa gulvet efter først at ha tillukket vinduer og dører og andre aapninger. Held derpaa en kopfuld med svovelblomme pa og forla hurtug værelset. La røkningen foregaa ca. 5 timer, og luft derpaa grundig ut i 24, hvorpaa værelset tages i bruk av de angrepne barn. Førend røkningen begtnder, ophænges i værelset alt det tøy man vil ha desinficert.

Hæmorrider

Ta en spasertur daglig saa langt kræftene tillater; benyt alltid et haardt sæte, rørstoler eller træstoler. Sørg for god avføring. I lettere tilfælder er dette tilstrækkelig, ellers brukes kjølige sittebad, koldtvandsvaskeninger av partiet omkring endetarmen, forøvrig anvendelse av ale de regler vi foran har git angaaende hudpleie og bedre blodomløp (vanntegnidning, frottering av huden, gymnstik osv).

Hodepine

Det enkelte andfalt kan bekjæmpes ved varme fotbad og kolde omslag paa hodet samt hvile. Ofte er det fordøeielsesforstyrrelser som er aarsaken; man maa derfor passe paa at fordøielsen er i orden. For nervøs hodepine er et varmt bad, en spasertur eller en hvilestund i et stille, kjølig værelse at anbefale. Hodepine som har sin oprindele i træthet, avhjælpes ved at man trykker en svamp, dyppet og vredet i kokende vand, i nakken og paa tindingene. Mot nervegigt i hodet kan benyttes varme omslag; ellers rikelig søvn og hvile.

Engelsk syke

Nærende kost for mor og barn. Saa længe diegivingen varer, maa moren leve paa kraftig mat og tillike drikke megen frugtsaft og avkok av bladgrønsaker. Faar barnet flaske, maa man skaffe den bedst mulige føde ved at lage kunstig mordermelk. Ved siden herav lages kornavkok til det at drikke, da det indeholder en stor mængde salte. Desuten ma barnet ut i luften og solen saa meget som mulig; det maa ha daglig bad, helst ogsaa massage.

Pityriasis rosea

Det er klart det er eit visst ironisk snev over det faktum at dalstroka-innafor.net finn det for godt å publisera eit innlegg om meslingar, Illustrasjonsbilete: Pityriasis roseasamtidig som eg vert overraska av eit stort antal raude flekkar på overkroppen. Demonar har innteke meg. Eg har fått Pityriasis rosea!

Eg har tidlegare fått rimeleg nok av det Norske helsevesenet. Difor vart det denne gongen gjort sjølvdiagnostisering av Dr. Med. Phil. T.Å. Sinnes. Med eit tåleg godt utvikla synonymordforråd, ei datamaskin og nettadressa www.google.com vart det etter kort tid fastslått at pasienten hadde vorte råka av Pityriasis rosea. Litt vidare googling (å google, googler, googlet, har googlet) gav meg denne informasjonen?

Pasienthandboka.no:

“Pityriasis rosea er et selvbegrensende utslett som opptrer hyppigst om våren og høsten. Tilstanden kjennetegnes ved symmetrisk utbredelse av et utslett med svakt røde, lett skjellende, ovale flekker som måler fra få mm til 1-2 cm. Utslettet sitter gjerne i t-skjorteområdet.”

“Mer enn 75% av pasientene er mellom 10 og 35 år, med en gjennomsnittsalder på 23 år. Tilstanden forekommer noe hyppigere hos kvinner enn menn, og den rammer ellers friske mennesker.”

Wikipedia kan fortelja dette:

“…is a skin disease marked by patches of pink, oval rash. Although its exact cause is unknown and its onset is not linked to food, medicines or stress, it is thought that this essentially non-contagious condition is set off by a virus.”

Årsaka til denne uheldige utviklinga er etter det eg har klart å finne på Internettet endå ikkje kjent. Vidare finst det heller ikkje nokon særskildt effektiv kur. Tilstanden er heilt ufarleg og plagar vel heller folk meir ut i frå eit kosmetisk standpunkt. I løpet av ein 6-8 veker er det forventa at dei raude flekkane skal forsvinna ganske av seg sjølv. Men i den perioden vert eg altså gåande rundt og sjå ut som ei litt diger albino marihøne. (I visse tilhøve kan han rektignok drøya i 3-6 månadar, men eg kryssar fingrane).

Meir info om mi siste livserfaring:

http://en.wikipedia.org/wiki/Pityriasis_rosea
http://www.pasienthandboka.no/default.asp?mode=document&documentid=1631
http://www.lommelegen.no/php/art.php?id=386811